Pomożemy Ci uzyskać i utrzymać wymarzoną sylwetkę

Wizyta w gabinecie

Wizyta w gabinecie

Pierwsza wizyta
Pierwsze spotkanie trwa około 45-60 minut. Najpierw omawiany jest cel wizyty. Następnie oceniam dotychczasowy sposób żywienia(zapisany np. w dzienniczku) wskazuję błędy i mówię jak je eliminować, w jaki sposób poprawić jakość żywienia. Zawsze warto przyjść z aktualnymi badaniami laboratoryjnymi, które pozwolą precyzyjnie określić stan zdrowia (zwykle jest to morfologia, lipidogram, pomiar glukozy i insuliny, np. krzywa insulinowa 3-punktowa, trójka tarczycowa)

Kolejnym elementem wizyty jest pomiar składu i masy ciała oraz omówienie wyniku.

Na podstawie analizy preferencji kulinarnych, stylu życia, możliwości kulinarnych, finansowych, organizacyjnych, układam jadłospis maksymalnie dopasowany do pacjenta.

Wizyta kontrolna
Wizyta kontrolna trwa około 15-20 min. Robiony jest na niej kolejny pomiar,który porównywany jest z wcześniejszym. Spotkania odbywają się co ok. 3 tygodnie w zależności od potrzeb. Na spotkaniu omawiamy realizację diety i jej skutki. Analizujemy przebieg diety, jej efekty. To spotkanie motywuje do dalszego działania. Właśnie te wizyty są dla mnie kluczowe-widzę błysk w oczach pacjenta, chęć dalszej pracy i zadowolenie z osiągniętych efektów.

Jak wygląda pomiar składu ciała i jak się do niego przygotować?
Analiza impedancji bioelektrycznej, analiza bioimpedancyjna (BIA, ang. bioelectrical impedance analysis) jest to nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Wykorzystuje ona zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego.
Metoda BIA pozwala określić zawartość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii. Umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych komponentów ciała. Jest to szczególnie pomocne przy indywidualnym doborze diety, a dzięki regularnej kontroli zmian składu ciała możliwa jest dokładna ocena efektywności zastosowanego leczenia dietetycznego.
Aparat podaje nie tylko zawartość procentową masy tłuszczowej, ale też jej masę w kg, wiadomo więc dokładnie, ile tłuszczu należy stracić.
Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna. W celu wykonania szybkiego oraz wiarygodnego wyniku badań proszę o zachowanie następujących zasad:
W dniu pomiaru proszę nie zakładać długich skarpetek, gdyż pomiar wykonywany jest  boso.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA BIA:

 • Pomiar powinien odbywać się minimum 3 godziny po jedzeniu.
 • Do pomiaru należy przystąpić z pustym pęcherzem. Organizm nie może być ani mocno nawodniony, ani odwodniony.
 • Pomiar powinien być wykonany minimum 3 godziny po wysiłku fizycznym.

Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia pomiaru są:
ciąża, wszczepiony stymulator serca

Analizator składu ciała  TANITA BC 420 MA podaje następujące parametry pomiaru:

 • Waga całkowita
 • Masa tkanki tłuszczowej w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kg
 • masa tkanki mięśniowej w %
 • Masa tkanki beztłuszczowej w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
 • Indeks masy ciała BMI
 • Wiek metaboliczny
 • Masa kości w kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • Wskaźnik podstawowej przemiany materii w kcal (BMR)